Werkwijze

You are here: Home \ Werkwijze

Een sessie

Kinderen geven op hun eigen wijze aan op welke manier ze het best geholpen kunnen worden. De volgende interventies kunnen worden toegepast: visualisaties, sprookjes, metaforen, tekenen, schilderen, therapeutisch spel, enz.

tekening5

Verklaringsmodellen

Gebruik makende van de zes verschillende modellen past de therapeut een techniek toe die speciaal bij uw kind past. Dit zorgt voor een zeer geïntegreerde aanpak waarbij het kind centraal blijft staan.

tekening31

Welke moeilijkheden?

Bij een belemmering wordt getracht deze op te heffen. Een stoornis kan niet worden opgeheven, maar het kind kan leren om beter met de gevolgen er van om te gaan.

tekening2

Therapieverloop

Vanaf de kennismaking worden vijf sessies gepland. In de vijf sessies heeft de therapeut de tijd om een diagnose te kunnen stellen. De diagnose zal aan de ouders worden voorgesteld; afhankelijk van de uitkomst volgen er verdere sessies met na iedere 5 sessies een oudergesprek.

tekening6

Werken met honden

Een techniek die heel stimulerend kan werken voor kinderen. Ik gebruik een eigen therapiehond die graag met het kind wil samenwerken.

tekening1