Hoe ziet een sessie eruit?

Hoe wordt er gewerkt tijdens een sessie?

Kinderen geven op hun eigen wijze aan op welke manier ze het best geholpen kunnen worden. De volgende interventies kunnen worden toegepast: visualisaties, sprookjes, metaforen, tekenen, schilderen, therapeutisch spel, enz.

Ieder kind heeft recht op een speciale, op hem/haar toegespitste benadering.
Het uitgangspunt hierbij is dat uw kind op bewust en onbewust niveau veel verschillende hulpbronnen heeft die hem/haar kunnen helpen te bereiken wat hij/zij wil.

Doordat deze therapievorm snel en effectief
werkt en kinderen en ouders snel positieve veranderingen bemerken komen kinderen graag naar therapie.

Het doel van deze therapie is het kind te helpen controle te hernemen en keuzemogelijkheden te ontwikkelen ten aanzien van de klacht. De therapeut richt zich op de binnenwereld van het kind, de relaties binnen het gezin en op relaties in de buitenwereld, zoals school, vriendjes, e.d.

tekening5