Verklaringsmodellen

Er zijn in de loop van de tijd
6 verklaringsmodellen ontstaan

  • Medici onderzoeken en behandelen lichamelijke klachten.
  • Ontspanningstherapeuten onderzoeken en behandelen de stress waaronder het kind lijdt.
  • Gedragstherapeuten richten zich op het aan- en afleren van gedrag.
  • Psycho-analytische therapeuten richten de aandacht op het onverwerkte verleden.
  • Systeemtherapeuten behandelen het hele gezinssysteem om het kind te helpen.
  • Transpersoonlijke therapeuten willen een kind helpen om beter contact te krijgen met de bestaansgrond, de oorsprong van de mens.

Doordat de kindertherapeut gebruik maakt van technieken uit al deze verschillende modellen, speciaal passend bij uw kind, zorgt deze voor een zeer geïntegreerde aanpak waarbij het kind centraal blijft staan.
Deze behandelmethoden worden door elkaar gebruikt om het kind in staat te stellen datgene te doen wat hem/haar beter doet voelen.

tekening31