Welke moeilijkheden?

Bij welke moeilijkheden kan worden geholpen?
  • Lichamelijke en psycho-somatische klachten zoals hyperventilatie, buikpijn, hoofdpijn.
  • Aangeleerde probleemgewoontes zoals nagelbijten, duimzuigen, haarplukken, snoepen.
  • Verwerken van emotionele conflicten zoals traumaverwerking, angsten, rouwverwerking, fobieën.
  • Gedragsproblematiek zoals woede-aanvallen, anti-sociaal gedrag, liegen, gebrek aan concentratie.
  • Ontwikkelingsproblematiek zoals eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidstraining, leren en hechten.
  • Omgaan met bijzondere eigenschappen zoals spiritualiteit, nieuwe tijdskinderen, hoogbegaafdheid.

Bij een belemmering wordt getracht deze op te heffen. Een stoornis kan niet worden opgeheven, maar het kind kan leren om beter met de gevolgen er van om te gaan.

tekening2