Werken met honden

Werken met honden

In overleg met ouders en kind kan een therapiehond worden gebruikt.
Een therapiehond is een hond die wordt ingezet om kinderen te ondersteunen of te stimuleren op meerdere manieren. Zij kunnen helpen als voorleeshond, als aaihond en ook gewoon, omdat ze als hond aanwezig zijn bij de sessie en wel of niet contact maken en daardoor het kind op zijn of haar gemak stellen.
In sommige landen om ons heen is het al heel gebruikelijk dat honden worden ingezet bij therapie. Honden voelen heel goed aan hoe iemand zich voelt.

Honden reageren altijd meteen en zijn duidelijk. Ze zijn daarom voor het kind een spiegel voor hun eigen gedrag. Als het kind duidelijk is naar de hond kan de hond het begrijpen en er goed op reageren. Een hond positief benaderen werkt veel beter en geeft veel betere resultaten dan te reageren op negatief gedrag.

De hond wil graag samenwerken met het kind en op een positieve manier kan dit voor beide partijen tot een goed resultaat leiden. Er zijn veel studies gedaan naar dierondersteunende therapie en resultaten tonen aan:
De hond verhoogt de motivatie en maakt vooruitgang gemakkelijker op het sociale, emotionele en cognitieve functioneren.

Als je kijkt naar het verbeteren van sociale vaardigheden tussen mensen kun je door het trainen met honden ondervinden dat je duidelijk mag zijn en grenzen mag aangeven en daarbij vriendelijk mag blijven. Dan wordt een sessie met een hond niet als zware therapie, maar als ontspanning beleefd. Door middel van samenwerken met de hond kun je komen tot leiding nemen, respect voor de ander, verantwoordelijkheidsgevoel, duidelijk zijn, vertrouwen hebben, grenzen aangeven en zelfverzekerd zijn.

De aanwezigheid van een hond kan heel stimulerend werken voor kinderen.